TATRASTAV, s.r.o.

 • výstavba a oprava ciest a mostov
 • výstavba rodinných domov na kľúč
 • zatepľovanie obytných domov a budov
 • hydroizolácie, tepelné izolácie
 • bytové, priemyselné, inžinierske a viacúčelové stavby
 • zemné práce
 • inžinierske siete, kanalizácie, vodovody, elektrické a plynové rozvody
 • výstavba základov budov z toho hlavne
 • zakladanie pilotov od 200 do 1300 mm
 • vŕtanie do hĺbky 12 m
 • vŕtanie studní do 11 m hĺbky priemer 1000 – 1300 mm
 • základy pod cesty a ich rekonštrukcia • základy pod piliere
 • výstavba autostrád , ciest – ako subdodávateľ
 • výstavba parkovísk
 • výstavba vodných diel
 • výstavba podzemných garáží
 • prenájom stavebných strojov, údržba a opravy
 • výstavba mostov
 • búracie práce, búracie práce hydraulickým kladivom, demolácie objektov

 

Kontakt

TATRASTAV, s.r.o.
Radlinského 60
026 01, Dolný Kubín
www.tatrastav.eu >>prejsť<<
info@tatrastav.eu


Kontakt

Pútnik SKI

Bulharská cesta
01008 Žilina
www.putnik.webnode.sk


+421 41 2250292