Numerologické znamenia

Rôzne symboly, znamenia a čísla nás sprevádzajú celým našim životom. Čo však znamenajú a ako ich využiť vo svoj prospech?

Znamenia definujeme ako akukoľvek konkrétnu alebo abstraktnú formu reprezentácie informácie, ktorá indikuje existenciu faktu, stavu alebo kvality. Akt alebo gesto na sprostredkovanie ideí, túžby alebo príkazu. Ide o vyobrazenú štruktúru obsahujúcu písmená alebo symboly používané na identifikáciu alebo propagáciu. Písomný oznam obsahujúci destináciu, smer alebo príkaz (značky, symbolické znamenia).

 

Kontakt:

www.znamenia.tym.sk >>prejsť<<


Kontakt

Pútnik SKI

Bulharská cesta
01008 Žilina
www.putnik.webnode.sk


+421 41 2250292