LesPortal.sk - Portál drevárskeho priemyslu a lesného hospodárstva.

Portál zameraný na obchod s drevom a jeho produktami, poskytuje informácie o lesníctve, lesnom hospodárstve, poľovníctve a nájdete tu všetko, čo s lesom a drevom súvisí. Je určený profesionálom, ale tým, pre ktorých je drevo a les len občasnou obchodnou príležitosťou alebo záľubou.

 

Kontakt:

www.lesportal.sk >>prejsť<<
E-mail: info@lesportal.sk
Mobil: +421 907 939 867
Fax: +421 55 6435 478


Kontakt

Pútnik SKI

Bulharská cesta
01008 Žilina
www.putnik.webnode.sk


+421 41 2250292