InteRRezba, spol. s.r.o.

Výroba rezbárskych výrobkov, zariadení a interiérov, nábytku na zákazku. Predaj vlastných výrobkov, Spracovanie výkresovej dokumentácie. Výroba sôch a zariadení do kostolov na zákazku.

InteRRezba, spol. s.r.o. vyrába a poskytuje tieto služby:

  • Výroba rezbárskych, dekoratívnych a úžitkových výrobkov aj na zákazku
  • Výroba sôch a zariadení do kostolov na zákazku
  • Výroba rôznych sútružných komponentov a celkov
  • Výroba drevených plastík ako aj výroba replík rôzneho slohu
  • Výroba zariadení a interiérov na zákazku
  • Stavebno-stolárska výroba vrátane dverí, zábradlia, obkladov a rôznych atypických stavebno-stolárskych výrobkov
  • Výroba nábytku na zákazku
  • Predaj vlastných výrobkov
  • Poradenské služby
  • Spracovanie výkresovej dokumentácie

 

Kontakt

InteRRezba spol. s. r. o.
Fučíkova 338/5
015 01, Rajec
www.interrezba.sk >>prejsť<<
interrezba@gmail.com


Kontakt

Pútnik SKI

Bulharská cesta
01008 Žilina
www.putnik.webnode.sk


+421 41 2250292