EkoOil - Slovakia s.r.o.

EkoOil - Slovakia s.r.o.

Spoločnosť EkoOil - Slovakia s.r.o. sa zaradzuje medzi popredné spoločnosti pôsobiace v oblasti zhodnocovania olejov a rastlinných tukov.

Sme ako jediná spoločnosť ktorá má patentom chránený proces zhodnocovania. Z dôvodu polohy sme sa rozhodli umiestnit' túto linku a celý skladový priestor do Turčianskych Teplíc, nakol'ko pôsobíme na celom území Slovenska.
Našou hlavnou činnosťou je zber a recyklácia rastlinných olejov a tukov.

  • zabezpečíme nádoby (v závislosti od vel'kosti prevádzky)
  • postaráme sa o odvoz - zdarma
  • vedieme evidenciu v zmysle zákona o prevzatí použitého oleja a tuku

 

Kontakt:

www.ekooil.sk >>prejsť<<
info@ekooil.sk


Kontakt

Pútnik SKI

Bulharská cesta
01008 Žilina
www.putnik.webnode.sk


+421 41 2250292