Efektívny marketing

Profesionálne služby v oblasti marketingu, reklamy a Public Relations. Od vzdelávania, cez individuálne poradenstvo až po realizáciu marketingových materiálov a aktivít.
Realizácia prieskumov a pomoc pri vypracovaní stratégie, plánov a meraní účinnosti reklamy.
Písanie kvalitných marketingových textov, tvorba webstránok, on-line marketing, príprava efektívnych e-mailových kampaní, direct mailových predajných listov a zásielok, komplexná príprava a realizácia firemných časopisov a brožúr, písanie PR článkov.

 

Kontakt:

Ing. Jana Škutková
www.marketingovo.sk >>prejsť<<
jana.skutkova@gmail.com
mobil: 0902 179 365


Kontakt

Pútnik SKI

Bulharská cesta
01008 Žilina
www.putnik.webnode.sk


+421 41 2250292