Centrálny pracovný register Slovenskej republiky – pracovný portál

Pracovný portál s možnosťou bezplatného vyhľadávania zamestnancov a bezplatným pridaním loga firmy. Otvorený bezplatne všetkým zamestnávateľom, od nadnárodnej spoločnosti až po živnostníka.

cprsr.sk - Aby nájsť si prácu bolo jednoduchšie.

 

Kontakt:

edu medical s.r.o.
Alejová 5
040 11, Košice
www.cprsr.sk >>prejsť<<
cprsr@cprsr.sk


Kontakt

Pútnik SKI

Bulharská cesta
01008 Žilina
www.putnik.webnode.sk


+421 41 2250292