Artgallery

Maľujem krajinky, portréty, zátišia na objednávku, prípadne z mojej galérie hotové obrazy.

 

Kontakt:
Artgallery - Dušan Kochan
www.artgallerydk.sk >>prejsť<<
dkochan8@gmail.com


Kontakt

Pútnik SKI

Bulharská cesta
01008 Žilina
www.putnik.webnode.sk


+421 41 2250292