PRAVIDLÁ A PODMIENKY

 1. Stránky pridávané do katalógu putnik.webnode.sk nesmú obsahovať žiadnu písomnú, či obrazovú formu v rozpore so zákonom.
 2. Stránky pridávané do katalógu putnik.webnode.sk nesmú obsahovať hanlivé slová, urážky a nadávky.
 3. Neakceptujeme erotické stránky a stránky s nelegálnym obsahom.
 4. Na Vašej stránke sa musia nachádzať kontaktné informácie: sídlo - mesto, tel. číslo, E-mail... Stránky, na ktorých je len kontaktný formulár nemusia byť pridané do katalógu.
 5. Stránky pridávané do katalógu putnik.webnode.sk budú skontrolované administrátorom. Pokiaľ nebudú v rozpore s pravidlami, budú do troch dní pridané do katalógu.
 6. Každá stránka ma právo byť pridaná do putnik.webnode.sk, pokiaľ spĺňa a neporušuje tieto pravidlá.
 7. Administrátor stránky si vyhradzuje právo nepridať stránku ktorá porušuje tieto pravidlá.
 8. Názov vašej stránky môže byť prevzatý z <TITLE> tagu maximálne do 64 znakov.
 9. Majiteľ/prevádzkovateľ pridanej stránky súhlasí so zverejnením svojej mailovej adresy v katalógu putnik.webnode.sk.
 10. Každá pridaná stránka do katalógu putnik.webnode.sk je dobrovoľne pridaná z pohľadu majiteľa/prevádzkovateľa danej stránky.
 11. Stránky, pridané do katalógu putnik.webnode.sk majú právo byť zvýraznené ako TOP ponuky, pokiaľ majiteľ/prevádzkovateľ vytvorí reklamnú plochu, tj. umiestni na www stránky náš banner, či textový odkaz smerujúci na stránky putnik.webnode.sk.
 12. Pokiaľ umiestnite náš odkaz na Vaše stránky, informujte nás o tom kontaktným formulárom.
 13. Administrátor stránky si vyhradzuje právo zmeniť a dodatočne pridávať nové pravidlá.
   

Kontakt

Pútnik SKI

Bulharská cesta
01008 Žilina
www.putnik.webnode.sk


+421 41 2250292