Inštitúcie, Organizácie

Materská škola, Puškinova 3, Žilina

Našou prioritnou víziou do budúcnosti je premyslené uspokojovanie základných potrieb a na tom stojí vytváranie základov osobnosti dieťaťa. Na sledovanie zdravého vývinu dieťaťa v MŠ slúži PEDAGOGICKÁ...

Viac

—————

Opatrovateľská agentúra St. Dominique

Opatrovateľská agentúra St. Dominique, ponúka opatrovanie detí a seniorov v Prešove a okolí v ich domácom prostredí. Agentúra zároveň poskytuje služby...

Viac

—————


Kontakt

Pútnik SKI

Bulharská cesta
01008 Žilina
www.putnik.webnode.sk


+421 41 2250292